Schoolondersteuningsprofiel

Het onderwijsprofiel van De Horizon is uitgebreid in kaart gebracht in het schoolondersteuningsprofiel. Hierin leest u wat onze school voor uw kind te bieden heeft. Ons profiel maakt deel uit van de schoolondersteuningsprofielen binnen het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.