Modern klassikaal onderwijs

Voor de Horizon is het bieden van structuur een belangrijke basis voor veiligheid en vertrouwen. Klassikaal onderwijs is daarom het uitgangspunt. Maar klassikaal onderwijs wil niet zeggen star en saai: bij de Horizon zijn er veel moderne elementen aan toegevoegd.
Binnen een schooldag is er voldoende ruimte om te differentiëren en om ieder kind de aandacht te geven die het nodig heeft.

Schoolvakken

Een overzicht van de lessen die op de Horizon gegeven worden:

  • Rekenen, taal en lezen
  • Wereldoriëntatie
  • Bewegingsonderwijs: de leerlingen krijgen 2 x per week gymnastiek, waarvan één keer per week door een vakdocent en één keer per week door de groepsleerkracht.
  • Engels vanaf groep 1 door de eigen leerkracht met behulp van een native speaker op het digibord.
  • Expressie: handvaardigheid, tekenen en muziek.

“We zien elk kind en proberen het maximale uit zijn talenten te halen.”
Een leerkracht van De Horizon

Niveaugroepen

De reken- en taallessen worden gegeven op drie niveaus. De hele groep krijgt uitleg, de kinderen die het begrijpen gaan daarna aan het werk. De uitleg gaat verder voor de rest van de groep, waarna een groot deel ook aan het werk gaat. Voor de laatste leerlingen waarvoor dat nodig is, volgt nog extra uitleg. Als iedereen aan het werk is, begeleidt de leerkracht ieder kind bij het zelfstandig werken. Zo is er voor elk kind aandacht dat past bij zijn of haar niveau.

“Op deze school nemen ze de tijd voor kinderen die hoger presteren én voor kinderen die achterlopen.”
Een ouder

Kwaliteitskwartiertje

Na het werken in de niveaugroepen kan een leerkracht constateren dat de stof toch niet helemaal is doorgedrongen. Elke middag wordt er een kwartiertje uitgetrokken om een onderwerp van de ochtend nog eens te herhalen. Dit kwaliteitskwartiertje is elke dag anders, dat bepaalt de leerkracht op basis van zijn professionaliteit.

Werken met de computer

In alle groepen wordt de ICT, de informatie- en computertechnologie, gebruikt ter ondersteuning van ons onderwijs. In elk lokaal en/of in de hallen en gangen van de school staan computers en in elk lokaal hangt een digibord. Vanaf groep 1 leren de kinderen de benodigde basisvaardigheden en leren ze omgaan met diverse computerprogramma’s.

Huiswerk

Onze school besteedt veel aandacht aan het leren leren en aan het ontwikkelen van een juiste leerhouding. Om dit te bereiken hechten wij grote waarde aan het geven van huiswerk. Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen incidenteel extra werk mee om thuis te oefenen. In groep 6 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk mee, in groep 7 en 8 (bijna) dagelijks. Na deze opbouw kunnen zij goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs maken.