Plusklas

Sommige leerlingen hebben extra uitdagingen, verrijking en verdieping nodig om in hun leerbehoeften te voldoen. Om deze leerlingen te blijven prikkelen en te ‘leren leren’ zijn de plusklassen in het leven geroepen.

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn hebben wij extra aanbod in de vorm van schoolnabije plusklassen. De midden en bovenbouwleerlingen van beide locaties krijgen één ochtend per twee weken met gelijkgestemden les op de locatie Roerdomplaan. Daarin werken we voornamelijk thematisch aan het leren leren. De groepen worden geleid door de hoogbegaafdheisspecialist van de Horizon.

De kinderen van de onderbouw krijgen in kleine groepjes op hun eigen locatie extra uitdaging of begeleiding van de hoogbegaafdheidsspecialist.

“Deze school probeert altijd met jou op zoek te gaan naar de mogelijkheden. Ze denken hier echt met je mee.”
Een ouder