De leerlingenraad

Leerlingen van De Horizon kunnen meepraten over wat zij belangrijk vinden in de school. Dit doen zij door middel van de leerlingenraad. De raad bestaat uit negen leerlingen, afkomstig uit de groepen 5 t/m 8.

De raad komt vijf keer per schooljaar bij elkaar.  De leerlingen overleggen met de adjunct-directeur over wat er volgens hen beter kan in de school en bedenken oplossingen waar iedereen zich in kan vinden.

“Normaal bepalen de meesters en de juffen het altijd, hier kunnen we tenminste meepraten!”

De leerlingen van De Horizon hebben zich dit jaar vooral met het schoolplein bezig gehouden. Zij hebben er voor gezorgd dat er binnenkort planten op de tribune worden neergezet. “Zodat het er leuker uitziet en zodat je niet meer achter de tribune kan komen.” “Dit is een leuke school, maar het plein is niet zo leuk. Daarom werken wij hieraan in de leerlingenraad.”
Daarnaast is er een pleinwacht van leerlingen in het leven geroepen, zodat kinderen die fietsen of steppen op het plein weggestuurd kunnen worden. Voor volgend jaar staat de schoolbibliotheek op de agenda. “Wij willen de bibliotheek op een andere plek. Die is nu veel te krap.”