De leerlingenraad

Leerlingen van De Horizon kunnen meepraten over wat zij belangrijk vinden in de school. Dit doen zij door middel van de leerlingenraad. De raad bestaat uit negen leerlingen, afkomstig uit de groepen 5 t/m 8.

De raad komt vijf keer per schooljaar bij elkaar.  De leerlingen overleggen met een teamlid over wat er volgens hen beter kan in de school en bedenken oplossingen waar iedereen zich in kan vinden.

“Normaal bepalen de meesters en de juffen het altijd, hier kunnen we tenminste meepraten!”