Rondom de school

Peuterspeelzaalgroep

In De Horizon is peuterspeelzaal “De Savanne” gevestigd. Deze groep is bestemd voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. De kinderen kunnen hier van maandag tot en met vrijdag week terecht. Hierdoor krijgen zij een betere basis voor groep 1. Het programma sluit aan bij het kleuteronderwijs van de Horizon.

Lees verder...

VSO-TSO-BSO

De leerlingen van De Horizon kunnen als het nodig is van 7.00 tot 19.00 uur terecht in hun eigen vertrouwde schoolgebouw. Alle opvang buiten de normale lesuren wordt verzorgd door Royal Kids Home. Deze organisatie zorgt binnen de school voor een plek waar de kinderen zich veilig en thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.

Lees verder...

Wijkteam en CJG

Soms is er voor een kind meer professionele zorg nodig dan de school kan bieden. Om in zulke situaties snel te kunnen handelen en de juiste en meest passende zorg te vinden, kan De Horizon altijd een beroep doen op het wijkteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Lees verder...

BSN activiteiten

De Horizon maakt onderdeel uit van het Brede School Netwerk (BSN). Dit netwerk organiseert voor alle kinderen in Capelle buitenschoolse activiteiten.

Lees verder...