VSO-TSO-BSO

De leerlingen van De Horizon kunnen als het nodig is van 7.00 tot 19.00 uur terecht in hun eigen vertrouwde schoolgebouw. Alle opvang buiten de normale lesuren wordt verzorgd door Royal Kids Home. Deze organisatie zorgt binnen de school voor een plek waar de kinderen zich veilig en thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.

Als u gebruik wilt maken van voorschoolse opvang (VSO), tussenschoolse opvang (TSO) of buitenschoolse opvang (BSO), dan kunt u zich daarvoor inschrijven bij Royal Kids Home. Daar kunt u ook meer informatie krijgen over de kosten.