Wijkteam en CJG

Soms is er voor een kind meer professionele zorg nodig dan de school kan bieden. Om in zulke situaties snel te kunnen handelen en de juiste en meest passende zorg te vinden, kan De Horizon altijd een beroep doen op het wijkteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wijkteam

De school heeft een eigen contactpersoon bij het wijkteam van het CJG. Deze komt minimaal 1 keer per week op school voor overleg en afstemming.

Als het nodig is om voor een leerling met problemen concrete hulp te zoeken, dan zoekt de contactpersoon contact met de ouders. In overleg wordt de juiste vorm van hulpverlening gezocht. Binnen het wijkteam zijn vele expertises aanwezig. Zoals bijvoorbeeld psycholoog, psychotherapeut, kinderarts of een pedagoog.

Ouders kunnen ook zelf een vertrouwelijk gesprek met de schoolcontactpersoon aanvragen. Dit gebeurt via de intern begeleider.

Het CJG heeft ook een uitgebreid trainingsaanbod voor ouders en kinderen.

De contactpersonen van De Horizon vestiging Koggerwaard zijn Romana Brouwers en Kim Paulus.

Vreedzame Wijk

Samen met de andere drie basisscholen uit Oostgaarde doen wij mee aan de Vreedzame Wijk.

Per school zijn vier kinderen gekozen uit groep 6 en 7 die de school vertegenwoordigen in de Vreedzame Kinderraad (VKR) van de wijk. De VKR bedenkt ideeën en uitspraken over omgaan met elkaar in de wijk, onder de titel Wat voor een wijk willen wij zijn?. Het Manifest dat hieruit voortkomt wordt gepresenteerd op 29 mei.